Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zakład Gospodarki Komunalnej

O instytucji

Zakład Gospodarki Komunalnej w Krasocinie został powołany Uchwałą Nr XXXVIII/191/10 Rady Gminy Krasocin z dnia 20 maja 2010 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej jest samorządowym zakładem budżetowym podległym Wójtowi Gminy Krasocin i działa na podstawie:

  1. statutu Zakładu
  2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240/
  3. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29  czerwca 2006 r.  w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno – prawną / Dz. U. Nr 116 poz. 783 ze zm. poz. 783/
  4. ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej / Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm./
  5. ustawy z nia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków/ tj. z 2006r. Dz. U. Nr 123 poz. 858 z późn. zm./
  6. innych obowiązujących zakłady budżetowe przepisów prawa.

Przedmiotem działalności Zakładu jest stałe zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie:

  1. utrzymania i eksploatacji obiektów stacji i sieci wodociągowych oraz zapewnienia stałej dostawy wody,
  2. utrzymania i eksploatacji sieci kanalizacji oraz stały odbiór ścieków,
  3. nadzoru i kontroli nad ilością i jakością dostarczonej wody oraz odprowadzanych do kanalizacji ścieków i ich jakości,
  4. wykonywania indywidualnych zleceń mieszkańców gminy w zakresie gospodarki wodnościekowej.

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny